CFD là công cụ phức tạp và đi kèm với nguy cơ cao mất tiền nhanh chóng do áp dụng đòn bẩy. Xin lưu ý rằng 69% tài khoản nhà đầu tư lẻ của chúng tôi thua lỗ khi giao dịch CFD. Quý khách nên cân nhắc xem liệu mình có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu mình có đủ khả năng chấp nhận nguy cơ thua lỗ cao hay không.
Giao dịch CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp cho tất cả mọi người.
Thanksgiving Holiday in the US

Please find below changes to trading hours over the Thanksgiving Holiday in the US. Please note that times are listed in UK time and all information is correct at time of publication but is subject to change without prior warning

Indices
Products Trading Hours
Thursday 22nd Novemeber 2018 Friday 23d November 2018
UK 100 Closed 21:00 - 23:05 Closes 21:00
US 500/US Tech 100/Wall Street Closed 18:00 - 23:01 Closes 18:15
Russ 2K Closed 18:00 - 23:01 Closes 18:15
US Dollar-Index Closes 18:00 Closes 18:15
Germany 30 Closed 21:00 - 23:05 Closes 21:00
Japan 225 Closed 18:00 - 23:01 Closes 18:15
Index Differential Wall St-UK 100 Closes 18:00 Closes 18:15
Index Differential Wall St-Germany 30 Closes 18:00 Closes 18:15
Shares
Products Trading Hours
Thursday 22nd Novemeber 2018 Friday 23d November 2018
US Closed All Day Closes 18:00
Commodities
Products Trading Hours
Thursday 22nd Novemeber 2018 Friday 23d November 2018
Brent Closes 18:30 Closes 19:00
Gas Oil Closes 18:30 Closes 19:00
US Crude/US Unleaded Gasoline/Heating Oil/Natural Gas/Gold/Silver/Copper Closed 18:00 - 23:01 Closes 18:45
Wheat/Soybean Closed All Day Open 14:30 - 18.05
World Sugar Closed All Day Normal
US Coffee Closed All Day Normal
US Cocoa Closed All Day Normal
Cotton No2 Closed All Day Open 13:00 - 18:30
Orange Juice Closed All Day Closes 18:30
Bonds/STIRS
Products Trading Hours
Thursday 22nd Novemeber 2018 Friday 23d November 2018
US Bonds Closed 18:00 - 23:01 Closes 18:15